شرکت لوح رایانه تاسیس 1382 (خدمات پی پال)
م انقلاب، خ منیری جاوید، پلاک 61 (لوح رایانه)
تلفن 66484852 تا 56 - تلگرام 09190081154
یکشنبه ، 22-4-99

برای نقد کردن پول های اینترنتی و برداشت درآمد از"سایت های خارجی کسب درآمد" و دریافت ریال از ایران می توان از اکانتهای پی پال بهره جست:

حساب پی پال وری فای شده با سابقه خروج پول 119000 تومان

Payment with PayPal in Iran
اکانت پی پال کلاس آ - نوع یک 119000 تومان

اکانت پی پال کلاس آ - نوع دو 139000 تومان

اکانت پی پال کلاس آ - نوع سه 159000 تومان

نکاتی درباره این اکانتها:

شرکت لوح رایانه
ميدان انقلاب - خ منيری جاويد - پ 61
تلفن-تهران 66484852,53,54,55,56
تلگرام: 09190081154 واتس آپ: 09190081154


این سایت متعلق به شرکت خصوصی " لوح رایانه" بوده و هیچگونه وابستگی و یا نمایندگی از هیچ موسسه و یا سازمان دولتی و یا غیر دولتی داخلی و یا خارجی، ندارد.

پی پال هک شده پی پال به برای ایمنی بیشتر به کوچکترین تغییرات حساس هست و وقتی با تغییری غیر عادی (از دیدگاه پی پال) روبرو میشود مبنا را براین میگذارد که شما هک شده اید و مشخصات پی پال شما به دست هکرها افتاده است لذا اکانت را بلوکه یا لیمیت میکند ، و تا برسی کامل و احراز هویت آن را بسته نگه میدارد، با این کار از خروج پول از اکانتها جلوگیری میکند، البته در بسیاری از موارد این شک نابجا بوده و به اشتباه صورت میگرید.
هکرها از روشهای گوناگونی برای هک حساب های پی پال بهره میبرند:
نفوذ به کامپیوترهای پرداخت کنندگان
نفوذ به سرورهای پی پال
های جک (ربایش) دیتاها در میان را
و ایجاد سایتهای جعلی (پیشینگ)
در این میان عده ای هم ادعای فروش نرم افزارهای هک پی پال را دارند،
و عده ای دیگر ادعای نقد کردن پی پال هک شده را،
و دیگری ادعای ساخت و فروش نرم افزاری که روزانه مبلغی به حساب پی پال شما واریز میکند، مثلا 100 دلار!
جدای از پاک نبودن اینگونه پولها، حال چگونه به این افراد بتوان اعتماد کرد، خود جای پرسش دارد؟!
پی پال در بخش هائی از terms and condition از برگرداندن پولهای هک شده به حساب اولیه اشاره کرده،

برخی از اخبار و شایعات هک پیپال:
هک اکانت توئیتر پی پال انگلستان
گفته شده، اکانت توئیتر شعبه انگلیسی پی پال هک شده است.
و این اکانت به حالت تعلیق در امده، و مسدود گردیده
یک گروه هکر بی نام و نشان در تویتر ادعا کرده که سِرور “پی پال” را هک کرده و گذرواژه 28 هزار حساب کاربری مشتریان این شرکت را بصورت آنلاین منتشر خواهد کرد. هکرها اعلام کرده اند که این کار بخشی از اعتراض روز 5 نوامبر آنها به دولت، بانک ها و شرکت های امنیتی بوده است.
5 نوامبر که به “روز انتقال از بانک” نامگذاری شده، مشتریان بانک را به انتقال پول هایشان از بانک های بزرگ به موسسات مالی و اعتباری تشویق می کند. این رویداد در واکنش به هزینه هایی برگزار می شود که بانک های بزرگ از مشتریان می خواستند بگیرند. از این هزینه ها می توان به اقدام “بانک آمریکا” در گرفتن ماهانه 5 دلار برای کسانی که کارت اعتباری دارند، اشاره کرد.
باید گفت که اگر گذرواژه ها مورد سوء استفاده قرار بگیرند، عواقب سنگینی در پی خواهد داشت. این گروه لیستی شامل ایمیل ها، گذرواژه ها، اسامی و شماره تلفن افراد منتشر کردند که می توان به آن مراجعه کرد و آنها را مشاهده کرد.
البته بنابه گفته های رئیس روابط عمومی پی پال، آنها در پی بررسی این واقعه هستند، اما بزودی اظهار خواهند کرد که شواهدی مبنی بر نفوذ و شکست امنیتی نیافته اند. اما کاربران برای اطمینان خاطر بیشتر، بهتر است که گذرواژه های خود را تغییر دهند.
بعد از این مسئله، وبسایت Ubergizmo به نقل از سخنگوی پی پال می گوید: مشخص شد که این اتفاق برای پی پال رخ نداده است، بلکه مستقیماً این مشکل برای ZPanel اتفاق افتاده است. شما می توانید اصل داستان را در \d \hg i; ani \d \hg fi fvhd hdlkd fdajv fi ;,];jvdk jyddvhj pshs isj , ,rjd fh jyddvd ydv uhnd (hc ndn’hi \d \hg) v,fv, lda,n lfkh vh fvhdk ld’bhvn ;i alh i; ani hdn , laowhj \d \hg alh fi nsj i;vih htjhni hsj gbh h;hkj vh fg,;i dh gdldj ld;kn ، , jh fvsd ;hlg , hpvhc i,dj hk vh fsji k’i ldnhvn، fh hdk ;hv hc ov,z \,g hc h;hkjih zg,’dvd ld;kn، hgfji nv fsdhvd hc l,hvn hdk a; khfzh f,ni , fi hajfhi w,vj ld’vdn.
i;vih hc v,aihd ‘,kh’,kd fvhd i; pshf ihd \d \hg fivi ldfvkn:
kt,b fi ;hl\d,jvihd \vnhoj ;kkn’hk
kt,b fi sv,vihd \d \hg
ihd z; (vfhda) ndjhih nv ldhk vh
, hdzhn shdjihd zugd (\dadk’)
nv hdk ldhk uni hd il hnuhd tv,a kvl htchvihd i; \d \hg vh nhvkn،
, uni hd nd’v hnuhd krn ;vnk \d \hg i; ani vh،
, nd’vd hnuhd shoj , tv,a kvl htchvd ;i v,chki lfgyd fi pshf \d \hg alh ,hvdc ld;kn، legh 100 nghv!
znhd hc \h; kf,nk hdk’,ki \,gih، phg ]’,ki fi hdk htvhn fj,hk hujlhn ;vn، o,n zhd \vsa nhvn؟!
\d \hg nv foa ihmd hc terms and condition hc fv’vnhknk \,gihd i; ani fi pshf h,gdi hahvi ;vni،

fvod hc hofhv , ahduhj i; \d\hg:
i; h;hkj j,mdjv \d \hg hk’gsjhk
‘tji ani، h;hkj j,mdjv aufi hk’gdsd \d \hg i; ani hsj.
, hdk h;hkj fi phgj jugdr nv hlni، , lsn,n ‘vndni
d; ‘v,i i;v fd khl , kahk nv j,djv hnuh ;vni ;i sv,v “\d \hg” vh i; ;vni , ‘bv,hCi 28 ichv pshf ;hvfvd lajvdhk hdk av;j vh fw,vj hkghdk lkjav o,hin ;vn. i;vih hughl ;vni hkn ;i hdk ;hv foad hc hujvhq v,c 5 k,hlfv hkih fi n,gj، fhk; ih , av;j ihd hlkdjd f,ni hsj.
5 k,hlfv ;i fi “v,c hkjrhg hc fhk;” khl’bhvd ani، lajvdhk fhk; vh fi hkjrhg \,g ihdahk hc fhk; ihd fcv’ fi l,sshj lhgd , hujfhvd ja,dr ld ;kn. hdk v,dnhn nv ,h;ka fi icdki ihdd fv’chv ld a,n ;i fhk; ihd fcv’ hc lajvdhk ld o,hsjkn f’dvkn. hc hdk icdki ih ld j,hk fi hrnhl “fhk; hlvd;h” nv ‘vtjk lhihki 5 nghv fvhd ;shkd ;i ;hvj hujfhvd nhvkn، hahvi ;vn.
fhdn ‘tj ;i h’v ‘bv,hCi ih l,vn s,ء hsjthni rvhv f’dvkn، u,hrf sk’dkd nv \d o,hin nhaj. hdk ‘v,i gdsjd ahlg hdldg ih، ‘bv,hCi ih، hshld , alhvi jgtk htvhn lkjav ;vnkn ;i ld j,hk fi hk lvhzui ;vn , hkih vh lahini ;vn.
hgfji fkhfi ‘tji ihd vmds v,hfx ul,ld \d \hg، hkih nv \d fvvsd hdk ,hrui isjkn، hlh fc,nd hzihv o,hikn ;vn ;i a,hind lfkd fv kt,b , a;sj hlkdjd kdhtji hkn. hlh ;hvfvhk fvhd hxldkhk ohxv fdajv، fijv hsj ;i ‘bv,hCi ihd o,n vh jyddv nikn.
fun hc hdk lsmgi، ,fshdj Ubergizmo fi krg hc sok’,d \d \hg ld ‘,dn: laow an ;i hdk hjthr fvhd \d \hg vo knhni hsj، fg;i lsjrdlh hdk la;g fvhd ZPanel hjthr htjhni hsj. alh ld j,hkdn hwg nhs