شرکت لوح رایانه تاسیس 1382 (خدمات پی پال)
م انقلاب، خ منیری جاوید، پلاک 61 (لوح رایانه)
تلفن 66484852 تا 56 - تلگرام 09190081154
یکشنبه ، 22-4-99

برای نقد کردن پول های اینترنتی و برداشت درآمد از"سایت های خارجی کسب درآمد" و دریافت ریال از ایران می توان از اکانتهای پی پال بهره جست:

حساب پی پال وری فای شده با سابقه خروج پول 119000 تومان

Payment with PayPal in Iran
اکانت پی پال کلاس آ - نوع یک 119000 تومان

اکانت پی پال کلاس آ - نوع دو 139000 تومان

اکانت پی پال کلاس آ - نوع سه 159000 تومان

نکاتی درباره این اکانتها:

شرکت لوح رایانه
ميدان انقلاب - خ منيری جاويد - پ 61
تلفن-تهران 66484852,53,54,55,56
تلگرام: 09190081154 واتس آپ: 09190081154


این سایت متعلق به شرکت خصوصی " لوح رایانه" بوده و هیچگونه وابستگی و یا نمایندگی از هیچ موسسه و یا سازمان دولتی و یا غیر دولتی داخلی و یا خارجی، ندارد.

چگونگی برداشت درآمد از سایت های کلیکی خارجی چگونگی و آموزش و نحوه و شیوه ی برداشت و نقد کرد و تبدیل به ریال کردن درآمد از سایت های کلیکی PTC و کسب درآمد خارجی آموزش نقد کردن پول درآمد از سایت های کسب درآمد چگونگی برداشت درآمد از سایت های کلیکی خارجی شما برای دریافت درآمد از سایت های ایرانی وقتی درآمدتون به حداقل برداشت رسید درخواست میدید که به حساب بانکیتون در ایران واریز میشه و فقط باید شماره شبای حساب بانکیتون رو پیدا کنید که برای بدست آوردن شبا یا باید به بانک یا به سایتش مراجعه کنید. اما برداشت پول از سایت های خارجی چند مرحله داره خرید و فروش دلار پذیرفته می شود از طریق آی دی یاهو تماس بگیرید برداشت پول به حساب اینترنتی>>فروش دلار به صرافی اینترنتی معتبر>> دریافت ریال شما نیاز به یک حساب بانکی اینترنتی (الکترونیکی) دارید که اکثر افراد درایران ازحساب لیبرتی رزرو و پی زا استفاده می کنند .بعد ازدرخواست برداشت پول به حساب اینترنتی شما واریز مشه و بعد شما باید این دلار های که دریافت کردید رو به یک صرافی اینترنتی مطمئن بدید و ریال دریافت کنید. اما حساب این بانک های اینترنتی رایگان هستند و برای باز کردن حساب نیاز به هزینه هیچ هزینه ی نداره و ایران رو هم تحریم نکرده و همچنین دلارش گرون تر فروش میره,افراد تازه کار بهتر اول این حساب رو داشته باشند اما خب همه سایت ها به رزرو پرداخت نمی کنند مثل نئوباکس و… اگر بخواهید به سایت های بیشتری کارکنید پس مجبورید یک حساب بانکی معتبر دیگه که اکثر سایت های کلیکی به اون پرداخت می کنند, و اون هم حساب هست که هزینه داره الان حدود 12 دلار هزینه داره یا حدود 60 هزار تومان .که این هزینه برای وریفای کردن حساب هست و شما می تونید کلا یک حساب آماده پی زا بخرید اگر وریفای کردن بلد نیستید. اما هزینه 60 تومان که مشکل خودم هم بود در اوایل کار و من مجبور بودم با سایت های که فقط به لیبرتی پرداخت می کنند کار کنم و محدود شده بودم اما یک مدت که در نئوباکس و چند تا سایت دیگه کار کردم و درآمدم به حدی رسید که از جیب گذاشتم حساب پی زا خریدم بعد که دلار پی زا رو به ریال تبدیل کردم پولم برگشت و الان خیلی وقته از همون حساب دارم استفاده می کنم. حتما بسازید و اگرندارید فعلا می تونید یک آدرس ایمیل به عنوان حساببدیدو وقتی درآمدتون به حدی رسید که هزینه حساب پ رو جبران کنه یک حساب بخرید.در ا دز همه جا استفاده میشه اما کمتر. ]’,k’d fvnhaj nvhln hc shdj ihd ;gd;d ohvzd ]’,k’d , hl,ca , kp,i , ad,i d fvnhaj , krn ;vn , jfndg fi vdhg ;vnk nvhln hc shdj ihd ;gd;d PTC , ;sf nvhln ohvzd hl,ca krn ;vnk \,g nvhln hc shdj ihd ;sf nvhln ]’,k’d fvnhaj nvhln hc shdj ihd ;gd;d ohvzd alh fvhd nvdhtj nvhln hc shdj ihd hdvhkd ,rjd nvhlnj,k fi pnhrg fvnhaj vsdn nvo,hsj ldndn ;i fi pshf fhk;dj,k nv hdvhk ,hvdc ldai , trx fhdn alhvi afhd pshf fhk;dj,k v, \dnh ;kdn ;i fvhd fnsj h,vnk afh dh fhdn fi fhk; dh fi shdja lvhzui ;kdn. hlh fvnhaj \,g hc shdj ihd ohvzd ]kn lvpgi nhvi ovdn , tv,a nghv \bdvtji ld a,n hc xvdr hd nd dhi, jlhs f’dvdn fvnhaj \,g fi pshf hdkjvkjd>>tv,a nghv fi wvhtd hdkjvkjd lujfv>> nvdhtj vdhg alh kdhc fi d; pshf fhk;d hdkjvkjd (hg;jv,kd;d) nhvdn ;i h;ev htvhn nvhdvhk hcpshf gdfvjd vcv, , \d ch hsjthni ld ;kkn .fun hcnvo,hsj fvnhaj \,g fi pshf hdkjvkjd alh ,hvdc lai , fun alh fhdn hdk nghv ihd ;i nvdhtj ;vndn v, fi d; wvhtd hdkjvkjd lxlmk fndn , vdhg nvdhtj ;kdn. hlh pshf hdk fhk; ihd hdkjvkjd vhd’hk isjkn , fvhd fhc ;vnk pshf kdhc fi icdki id] icdki d knhvi , hdvhk v, il jpvdl k;vni , il]kdk nghva ‘v,k jv tv,a ldvi,htvhn jhci ;hv fijv h,g hdk pshf v, nhaji fhakn hlh of ili shdj ih fi vcv, \vnhoj kld ;kkn leg km,fh;s ,… h’v fo,hidn fi shdj ihd fdajvd ;hv;kdn \s lzf,vdn d; pshf fhk;d lujfv nd’i ;i h;ev shdj ihd ;gd;d fi h,k \vnhoj ld ;kkn, , h,k il pshf isj ;i icdki nhvi hghk pn,n 12 nghv icdki nhvi dh pn,n 60 ichv j,lhk .;i hdk icdki fvhd ,vdthd ;vnk pshf isj , alh ld j,kdn ;gh d; pshf hlhni \d ch fovdn h’v ,vdthd ;vnk fgn kdsjdn. hlh icdki 60 j,lhk ;i la;g o,nl il f,n nv h,hdg ;hv , lk lzf,v f,nl fh shdj ihd ;i trx fi gdfvjd \vnhoj ld ;kkn ;hv ;kl , lpn,n ani f,nl hlh d; lnj ;i nv km,fh;s , ]kn jh shdj nd’i ;hv ;vnl , nvhlnl fi pnd vsdn ;i hc zdf ‘bhajl pshf \d ch ovdnl fun ;i nghv \d ch v, fi vdhg jfndg ;vnl \,gl fv’aj , hghk odgd ,rji hc il,k pshf nhvl hsjthni ld ;kl. pjlh fshcdn , h’vknhvdn tugh ld j,kdn d; hnvs hdldg fi uk,hk pshffndn, ,rjd nvhlnj,k fi pnd vsdn ;i icdki pshf \ v, zfvhk ;ki d; pshf fovdn.nv h nc ili zh hsjthni ldai hlh ;ljv.