شرکت لوح رایانه تاسیس 1382 (خدمات پی پال)
م انقلاب، خ منیری جاوید، پلاک 61 (لوح رایانه)
تلفن 66484852 تا 56 - تلگرام 09190081154
یکشنبه ، 22-4-99

برای نقد کردن پول های اینترنتی و برداشت درآمد از"سایت های خارجی کسب درآمد" و دریافت ریال از ایران می توان از اکانتهای پی پال بهره جست:

حساب پی پال وری فای شده با سابقه خروج پول 119000 تومان

Payment with PayPal in Iran
اکانت پی پال کلاس آ - نوع یک 119000 تومان

اکانت پی پال کلاس آ - نوع دو 139000 تومان

اکانت پی پال کلاس آ - نوع سه 159000 تومان

نکاتی درباره این اکانتها:

شرکت لوح رایانه
ميدان انقلاب - خ منيری جاويد - پ 61
تلفن-تهران 66484852,53,54,55,56
تلگرام: 09190081154 واتس آپ: 09190081154


این سایت متعلق به شرکت خصوصی " لوح رایانه" بوده و هیچگونه وابستگی و یا نمایندگی از هیچ موسسه و یا سازمان دولتی و یا غیر دولتی داخلی و یا خارجی، ندارد.

راهنما و آموزش چگونگی نقد کردن پول اینترنتی و برداشت درآمد از"سایت های خارجی کسب درآمد" و دریافت ریال از ایران برای پول درآوردن از طریق اینترنت روشهای متفاوتی در اینرنت و شبکه های مجازی معرفی میشود، همانند PTC ( پی تی سی سایتهای کلیکی) با عناوینی همچون "بهترین سایت های کسب درامد" ، "معتبرترین کسب و کارها در اینترنت" ، "درآمد با حداقل سرمایه و یا بدون سرمایه" ، "کار در منزل " ، "سرمایه گذاری اینترنتی" و ..... بدون درنظر گرفتن درستی و اعتبار اینگونه سایتها ، و اینکه شما چه روشی را برمیگزینید، نکته اصلی این است که پس از کسب مبالغی در هر سایتی و یا سود بایستی قادر باشید آن را به ریال تبدیل کنید، ( برداشت کنید) و بتوانید دلار آن را به خریدار معتبر بفوروشید و ریال بگیرید (نقد کردن درآمد ارزی). شما نیاز به یک حساب بانکی اینترنتی (الکترونیکی)، برای دریافت پول های کار اینترنتی اتان دارید، که سریع و دردسترس بوده و هم اینکه گسترده باشد، ساده ترین و در دسترس ترین روش این تبدیل استفاده و بکارگیری از حساب های پی پال میباشد، نحوه کار افراد درایران ازحساب امکان داشتن این حساب بطور مستقیم را ندارند ، می توانند از حسابهای آماده شرکت لوح رایانه استفاده کنید قیمت این اکانتها 119000 تومان بوده (برای شرح بیشتر در باره این اکانتها و خرید اینجا را کلیک کنید ) پس از تهیه این حساب، از سایتی که در آن کار کرده اید درخواست میکنید ، کارمزدهایتنا را به شمارID پی پلتان واریز نماید،  و سپس شما می توانید دلار های که دریافت کردید و همکنون داخل حساب هست را بفروشید و ریال دریافت کنیfvhd \,g nvh,vnk hc xvdr hdkjvkj v,aihd ljth,jd nv hdkvkj , af;i ihd lzhcd luvtd lda,n، ilhkkn PTC ( \d jd sd shdjihd ;gd;d) fh ukh,dkd il],k "fijvdk shdj ihd ;sf nvhln" ، "lujfvjvdk ;sf , ;hvih nv hdkjvkj" ، "nvhln fh pnhrg svlhdi , dh fn,k svlhdi" ، ";hv nv lkcg " ، "svlhdi ‘bhvd hdkjvkjd" , ..... fn,k nvkzv ‘vtjk nvsjd , hujfhv hdk’,ki shdjih ، , hdk;i alh ]i v,ad vh fvld’cdkdn، k;ji hwgd hdk hsj ;i \s hc ;sf lfhgyd nv iv shdjd , dh s,n fhdsjd rhnv fhadn hk vh fi vdhg jfndg ;kdn، ( fvnhaj ;kdn) , fj,hkdn nghv hk vh fi ovdnhv lujfv ft,v,adn , vdhg f’dvdn (krn ;vnk nvhln hvcd). alh kdhc fi d; pshf fhk;d hdkjvkjd (hg;jv,kd;d)، fvhd nvdhtj \,g ihd ;hv hdkjvkjd hjhk nhvdn، ;i svdu , nvnsjvs f,ni , il hdk;i ‘sjvni fhan، shni jvdk , nv nsjvs jvdk v,a hdk jfndg hsjthni , f;hv’dvd hc pshf ihd \d \hg ldfhan، kp,i ;hv htvhn nvhdvhk hcpshf hl;hk nhajk hdk pshf fx,v lsjrdl vh knhvkn ، ld j,hkkn hc pshfihd hlhni av;j g,p vhdhki hsjthni ;kdn rdlj hdk h;hkjih 119000 j,lhk f,ni (fvhd avp fdajv nv fhvi hdk h;hkjih , ovdn hdkzh vh ;gd; ;kdn ) \s hc jidi hdk pshf، hc shdjd ;i nv hk ;hv ;vni hdn nvo,hsj ld;kdn ، ;hvlcnihdjkh vh fi alhvID \d \gjhk ,hvdc klhdn، , s\s alh ld j,hkdn nghv ihd ;i nvdhtj ;vndn , il;k,k nhog pshf isj vh ftv,adn , vdhg nvdhtj ;kd